Projekt etykiet piwnych do dwóch linii smakowych, każda w trzech wariantach, będący podstawą do rozwoju wybranego kierunku w ramach pojawiania się nowych odmian piw. Proces kreatywny uprzednio został wsparty danymi określonymi dla linii grup docelowych, wieku, płci oraz sposobu postrzegania marki i produktu a także wytycznych pod względem skojarzeń oraz spodziewanego wizerunku jakie budować ma stworzony dla każdej linii logotyp oraz całość projektu graficznego etykiety i dobrane do niego rozwiązania typograficzne.

Warianty pierwszej linii skupiały się na miodowym smaku piwa, naturalności produktu, życiu w zgodzie z przyrodą, dedykowane dla szerokiego grona odbiorców miały wzbudzać skojarzenia ze zdrowym trybem życia, odpoczynkiem na świeżym powietrzu, przetworami domowymi od naszych babć i dziadków oraz rzemieślniczym podejściem do produktu.

Graficznymi motywami przewodni miały być postać pszczelarza, pasieka, natura, lenistwo oraz słoneczny klimat, który miał również dać się odczuć w zastosowanej typografii. Na bazie tych wytycznych powstały trzy serie etykiet, które podzieliliśmy skojarzeniowo na podgrupy skupione na wybranych obszarach: "Zawód: Pszczelarz", "Miodne wakacje" oraz "Swobodny przelot".

Druga linia etykiet skierowana do delikatnie bardziej zawężonego grona odbiorców, celowała w osoby przywiązane do tradycji folkowej w szerokim spektrum pojęcia, podkreślając zarówno historyczny aspekt jak i, co ważniejsze, przywiązanie do regionu, jego naturalnych walorów, miejscowego patriotyzmu, grupy swoich przyjaciół czy poczucia autentyczności. Zrealizowany projekt miał budzić również wspomnienia z dzieciństwa, poczucie powrót do spokojniejszego życia na obrzeżach miast, klimatu i kolorytu potańcówek oraz uśmiechu im towarzyszącego.

Graficznymi motywami przewodnimi była ludowość, naturalne krajobrazy, folkowy klimat, emocje towarzyszące spotkaniu ze znajomymi czy spokojnej, sielankowej podróży. Trzy drogi, którymi się kierowaliśmy podzieliliśmy na odrębne ścieżki, zakładając, że baza etykiety ma być wariantem do jej kolejnych iteracji. Naszą uwagę położyliśmy na trzy aspekty, które były możliwe do przedstawiania na różne sposoby: krajobrazy wiejskie, ludzkie interakcje oraz naturę. Wynikiem były serie: "Powrót do rodzinnych stron", "Kto żyw na potańcówkę" i "Wspominki wycięte z pamięci".