Projekt identyfikacji marki dla istniejącego na rynku podmiotu zajmującego się energią odnawialną ze specjalizacją w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych oraz usług związanych z instalacjami pomp ciepła, hydrauliką oraz rekuperacją. Przedmiotem działań była optymalizacja aktualnego systemu komunikacji wizualnej obejmująca aktualizacje akcydensów, elementów reklamy outdoorowej, pojazdów oraz elementów komunikacji social media.

Proces wdrażania nowych elementów nowej identyfikacji zakładał działanie w duchu EcoBrandingu, etapowe wprowadzenie w pierwszej kolejności zaktualizowanego znaku a następnie jego modyfikacje w celu redukcji kolorów i powierzchni o 30%.

Jednym z zadań było również stworzenie spójnego komunikatu w zakresie kreatywnej lingwistki i nakreślenia archetypu marki oraz tonu komunikacji, wykorzystywanych materiałów fotograficznych a także dostosowanie systemu piktogramów przedstawiających dostępne usługi oraz określone działy i sekcje w obrębie organizacji.

Zestaw akcydensowy zawierający papier firmowy oraz wariantowe wersje wizytówek dostosowane do zajmowanego stanowiska z uwzględnieniem charakteru komunikacji w obrębie funkcji i oddziału.

Teczki ofertowe spójne z formularzami informacyjnymi oraz materiałami reklamowymi, przeznaczone dla pionu sprzedaży oraz kontaktu bezpośredniego sprzedawców z klientem docelowym.

Ulotki reklamowe przeznaczone dla klienta indywidualnego, skupiające się na wykorzystaniu języka korzyści oraz wypunktowania w klarownej formie motywu przewodniego oraz głównych zalet oferty.

Elementy reklamy outdoorowej przeznaczonej do użytku promocyjnego w siedzibach oraz na targach branżowych i stanowiskach wystawienniczych.

Gadżety promocyjne używane również jako składowe uniformów pracowników pionu technicznego oraz instalatorów.

Zestawy kompozycyjne przeznaczone do komunikacji w social mediach.

Oznakowanie pojazdów działu technicznego używanych do transportu elementów instalacji fotowoltaicznych.