brand

12
Coherent visual communication

Coherent visual communication

Brand identification project for an existing renewable energy entity specializing in the assembly of photovoltaic panels and services related to heat pump installations, plumbing and recuperation. The subject of the action was to optimize of...

Product packaging

Product packaging

Design of the name, logo, visual identification and packaging of a new brand entering the...

Spójny komunikat wizualny

Spójny komunikat wizualny

Projekt identyfikacji marki dla istniejącego na rynku podmiotu zajmującego się energią odnawialną ze specjalizacją w...

Wpisz min. 3 litery 0 Wyniki wyszukiwania