Kompleksowy projekt identyfikacji Filharmonii Koszalińskiej obejmujący etapowe działania w zakresie stworzenia nowego znaku graficznego oraz klucza wizualnego, layoutu plakatów repertuarowych, programów koncertowych oraz nowej strony www. Celem całości działań jest odświeżenie wizerunku placówki, stworzenie spójnej linii komunikacji zarówno w zakresie outdoorowym, wewnętrznym a także online.

Stworzenie nowego znaku zawierało szeroki research w kontekście aktualizacji marki miasta Koszalin oraz jego poszczególnych instytucji z poszanowanie unikalnego charakteru jednostki. W trakcie procesu powstały trzy linie koncepcyjne, po konsultacjach z kierownictwem Filharmonii Koszalińskiej została wybrana jedna, która stała się bazą do dalszych prac nad kluczem wizualnym.

Finalna koncepcja oparta została w największym stopniu o poszanowanie tradycji i tożsamości placówki, korzystając z historycznych cech znaków lat ubiegłych oraz muzycznych konotacji zapisu nutowego. Zaktualizowany komunikat został również dopasowany zarówno do nowej siedziby Filharmonii jak i badań dotyczących jej odbiorców, ich danych demograficznych oraz preferencji.

Zaktualizowane layouty plakatów zostały oparte o wybrane  cechy plakatów placówki z lat 70, określone układy typograficzne, formy zapisu oraz elementy kompozycyjne. Bazą do modularnych układów tła zostały abstrakcyjne formy inspirowane kształtem budynku, detalami architektonicznymi oraz materiałami użytymi w jego wnętrzu, mając na uwadze przede wszystkim sale koncertową.

Uzupełnieniem działań promocyjnych były szablony dla ogólnych repertuarów koncertowych jak i wybranych programów, oparte o wygodną w formie dystrybucje w formacie zbliżonym do tego jaki występował w placówce od lat.

Funkcjonalna strona www przede wszystkim nastawiona na łatwość poznawczą repertuaru i ułatwienia dla osób niedowidzących.

System identyfikacji wizualnej wykorzystywany na potrzeby zarówno strony www jak i materiałów marketingowych został dodatkowo uzupełniony o piktogramy i oznaczenia graficzne używane do łatwiejszej nawigacji oraz klasyfikacji określonych typów wydarzeń, wykonawców jak i znaków informacyjnych.