web design

8
The image of the institution

The image of the institution

A comprehensive identification project of the Koszalin Philharmonic, including step-by-step actions in the field of creating a new graphic symbol and a visual key, layout of repertoire posters, concert programs and a new website. The...

Wizerunek instytucji

Wizerunek instytucji

Kompleksowy projekt identyfikacji Filharmonii Koszalińskiej obejmujący etapowe działania w zakresie stworzenia nowego znaku graficznego oraz...

Wpisz min. 3 litery 0 Wyniki wyszukiwania