Projekt identyfikacji wizualnej marki dla już istniejącego na rynku podmiotu zajmującego się szeroko pojętą energetyką wiatrową, pomiarami, projektowaniem, konstrukcją i montażem masztów na całym świecie a także usługami prowadzonymi w turbinach wiatrowych. Nowa koncepcja graficzna dotyczy całej grupy inwestycyjnej, która składa się z kilku podmiotów specjalizujących się w wąskich specjalizacjach takich jak szkolenia techniczne czy oddziały dedykowane rynkowi afrykańskiemu.

Celem do osiągnięcia było stworzenie nowej koncepcji klucza wizualnego, który będzie łatwo skalowalny, możliwy do adaptacji do aktualnych jak i nowych spółek a także rozmaitych przeznaczeń poligraficznych, webowych, outdoorowych oraz dedykowanych dla mediów społecznościowych.

Na podstawie procesu kreatywnego oraz konsultacji z klientem powstał nowy adaptowalny system wizualny oparty o graficzne przedstawienie technicznych aspektów pomiaru wiatru oraz układów barycznych, posiadający iteracyjne układy oraz zestawy kolorystyczne przeznaczone dla poszczególnych spółek.

Strona wizerunkowa grupy przedstawiająca najistotniejsze informacje o zakresie działalności oraz strony dedykowane pod względem struktury i funkcjonalności dla pozostałych podmiotów.

Foldery ofertowe oraz informacyjne zbierające najistotniejsze dane dotyczące danej spółki, jasno przedstawiające zakres prac i usług, doświadczenie oraz zaplecze techniczne. Dostosowane do użytku krajowe oraz międzynarodowego.

Zestaw akcydensowy zawierający wariantowe wersje wizytówek dostosowane do typu odbiorcy oraz zajmowanego stanowiska wskazujące w klarowny sposób przynależność do określonej sekcji grupy spółek.

Katalogi szkoleniowe dostosowane i usystematyzowane uwzględniając typ kursu, jego zakres i podmiot certyfikujący, podzielone na klarowne sekcje informacyjne z dedykowanym system piktogramów.

Publikacje wizerunkowe dotyczącą historii grupy, jej doświadczenia, charakterystyki poszczególnych spółek, zakresu działalności podkreślające eksperckie podejście oraz zrealizowane projekty na całym świecie.

Skuteczna komunikacja w social media oparta o klucz wizualny oraz wykorzystanie globalnego know-how marki klarownie komunikująca zakres usług.

Całość klucza wizualnego została oparta na fotografiach wykonywanych przez nas w trakcie szeregu sesji zdjęciowych w różnych miejscach na świecie, skupiająca się na poszczególnych aspektach działalności danej spółki.