photo/video

8
Visual systematization of the brand

Visual systematization of the brand

Brand visual identity project for an entity already operating on the market, dealing with wind energy, measurement, design, construction and installation of masts around the world, as well as providing services in wind turbines. The...

Product packaging

Product packaging

Design of the name, logo, visual identification and packaging of a new brand entering the...

Opakowania produktowe

Opakowania produktowe

Projekt nazwy, znaku graficznego, identyfikacji wizualnej oraz opakowań nowej marki wchodzącej na rynek gotowych produktów...

Wpisz min. 3 litery 0 Wyniki wyszukiwania